ร่มตอนเดียว

Availability: In Stock

Fully customisable stormproof sports umbrella. Interchangeable handle, frame and spike

  • ขนาด 230 x230 mm
  • สามารถทำตามรูปแบบของท่านได้
  • สามารถเลือกขนาดที่ท่านต้องการได้
  • ออกแบบโลโก้ให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
  • วางแบบภายใน 30 นาที
  • จำนวนขั้นต่ำ 10 คัน