ร่มตอนเดียว

Availability: In Stock

16mm fibreglass frame. Stormproof ribs. Ergonomic rubber coated handle. Spring loaded tip cup. Decal recess.

  • ขนาด 230 x 230 mm
  • สามารถทำตามรูปแบบของท่านได้
  • สามารถเลือกขนาดที่ท่านต้องการได้
  • ออกแบบโลโก้ให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
  • วางแบบภายใน 30 นาที
  • จำนวนขั้นต่ำ 10 คัน